Anime Trending Awards Illustration

Tsuki ga Kirei snatches ATA 2018 Anime of the Year title

Tsuki ga Kirei snatches ATA 2018 Anime of the Year title

Koutarou and Akane Mizuno-Azumi emotionally accepts on stage the Anime of the Year trophy for Tsuki ga Kirei. The couple also won as the Couple-Ship of the Year.
Special Illustration by: Hakamii